Alexander Garkavets
Armeno-Qypchaq manuscripts in Ukraine, Armenia, Russia: Catalogue

Second, revised edition. Ukrainian version. - Almaty: Desht-i Qypchaq, 2002

The first edition:

Olexandr Harkawets'. Armeno-Kipchak manuscripts in Ukraine, Armenia, Russia: Catalogue / On the title: Institute of Archaeography and A.Krymsky Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv: Ukrainoznavstvo, 1993.

Олександр Гаркавець
Вірмено-кипчацькі рукописи в Україні, Вірменії, Росії
: Каталог

Видання друге, переглянуте. Українська версія. - Алмати: Дешт-і-Кипчак, 2002

 

Перше видання:

Олександр Гаркавець. Вірмено-кипчацькі рукописи в Україні, Вірменії, Росії:
Каталог / Видання Інституту археографії та Інституту сходознавства ім.А.Кримського Академії наук України. Київ: Українознавство, 1993

У каталозі описано 67 унікальних кипчацьких писемних пам'яток, складених вірменською графікою в 16-17 століттях, інакше пам'яток вірмено-кипчацької (вірмено-половецької) мови

28 актових книг Кам'янець-подільського Вірменського війтівського суду з Центрального державного історичного архіву України в м.Києві (ф. 39, оп. 1, од. зб. 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19a, 20, 22, 24-37, 40-42, 157, 158) ркп. 1 28;

рукопис Андрія Торосовича Таємниці філософського каменя з цього ж архіву (ф. 250, оп. 3, од. зб. 34) ркп. 29;

22 окремих документи з Центрального державного історичного архіву України в м.Львові (ф. 9, оп. 1, од. зб. 381: 1901-1904; ф. 52, оп. 1, од. зб. 136: 421-423, 426; ф. 52, оп. 1, од. зб. 863: 2, 3, 4, 5-6, 7, 8-9, 10, 11; ф. 52, оп. 1, од. зб. 889: 15, 22; ф. 52, оп. 2, од. зб. 177: 229, 1196-1198; ф. 52, оп. 2, од. зб. 545: 357-360; ф. 52, оп. 2, од. зб. 546: 78-90, 374-375,1099-1102, 1186-1187, 1194-1197; ф. 52, оп. 2, од. зб. 548: 101-104) ркп. 30-51;

2 документи зі Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника Академії наук України (ф. Баворовських, ркп. 1660 ІІІ: 6-9; ф. Оссолінських, ркп. 1658 ІІ: 11-12) ркп. 52 53;

1 словник із Наукової бібліотеки Львівського державного університету (відділ рукописів, ркп. вірм. 51 І) ркп. 54;

1 напис на дерев'яному сволоку зі Львівського державного історичного музею (Д 435/1) ркп. 55;

9 рукописів із Матенадарану ім.Маштоца, Єреван (ркп. 1232, 1763, 2267, 2403, 2493, 3521, 3522, 3883, 5985) ркп. 56 64;

3 рукописи із Державної публічної бібліотеки ім.М.Є.Салтикова-Щедріна, Санкт-Петербург (Арм. 2, Арм. 8, Dorn 636) ркп. 65 67.

Турецькі й татарські вірменописемні пам'ятки, які раніше помилково було віднесено до вірмено-кипчацьких, тут залишено поза увагою. Зокрема, це стосується рукописів 1764, 3291, 7117, 7316 Матенадарану ім.Маштоца, що насправді є турецькими, вірмено-татарського збірника псалмоспівів із Західнонімецької (Пруської державної) бібліотеки в м.Марбурзі (Ms. or. oct. 3145) [Абдуллин 1974: 170] та ін.

Археографічний опис включає тексти з перекладом на українську мову. Тим самим автор намагається дати до рук дослідників не використані і практично невідомі джерела.

Список літератури в електронній версії відсутній, оскільки всі публікації з вірмено-кипчакознавства наводяться в розділі Библиография.

Автор вважає своїм приємним обов'язком висловити щиру вдячність колегам-архівістам киянам Г.Боряку, Л.Гісцовій, Н.Грабовій, Г.Сергієнко, В.Страшку, Н.Яковенко, львів'янину Я.Дашкевичу та Г.Пінгірян з Єревана за діяльну допомогу в виявленні й опрацюванні писемних пам'яток.

Файлы: Cat-93u6.doc (535 Kb), Cat-93u6.zip (204 Kb).

Завантажте також шрифти SchoolbookCA і Qypchaq-Diacritic зі сторінки Fonts або Шрифты.

Див. також ідентичну російську версію даного переглянутого видання або його архів.

 

Упорядкування, зміст, дизайн: Олександр Гаркавець, 2001-2011

Центр євразійських досліджень Дешт-і-Кипчак, 2001-2006